Спеціальності

Шифр галузі.

Галузь знань

 

Код та

назва спеціальності

Освітня програма
(спеціалізація)
01. Освіта /

Педагогіка

 

016.Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка. Логопедія
01.Освіта /

Педагогіка

 

016.Спеціальна освіта Логопедія. Спеціальна
психологія