Спеціальності

 

Шифр галузі/Галузь знань

 

Код та назва спеціальності Освітня програма
(спеціалізація)
01 Освіта /Педагогіка

 

016 Спеціальна освіта Олігофренопедагогіка. Логопедія
01 Освіта /Педагогіка

 

016 Спеціальна освіта Логопедія