Конференції та семінари

з/п

Назва та рівень заходу і основні напрями обговорення Місце проведення Термін

проведення

1. Науково-теоретична конференція (он-лайн) «Реформування змісту спеціальної освіти: перехід до компетентнісно спрямованої освіти», № 5 Організатори: кафедра спеціальної педагогіки та інклюзії ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

25-26 квітня

2019 р.

2. Науково-практичний семінар Передумови формування психосоматичних захворювань

 

3 грудня 2019