Місяць: Березень 2022

28 березня 2022 року відбулася настановна конференція з навчальної  пропедевтичної волонтерської практики в дошкільних закладах для здобувачів вищої освіти рівня бакалавр спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) групи KorL1- B20. Під час конференції здобувачі вищої освіти знайомилися з особливостями проходження практики, її метою і завданнями, змістом практичної діяльності, отримали вказівки щодо підготовки звітної документації та вимоги до її оформлення. Завдання практики було адаптовано до умов проходження в дистанційному форматі.