Місяць: Травень 2022

Онлайн-тренінгу “Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу”

Проєкт виконується в межах Програми вдосконалення викладання у вищій школі від Британської Ради в Україні в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт

05 травня 2022 р. відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) зі спеціалізацією 016.02 Олігофренопедагогіка. Усі дипломні роботи допущено до захисту.