Місяць: Травень 2022

Популяризація поняття академічної доброчесності

Для популяризації та розуміння поняття академічної доброчесності проведений флешмоб із здобувачами вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи на тему «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти» 26.05.2022р.

Онлайн-тренінг “Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу”

Проєкт виконується в межах Програми вдосконалення викладання у вищій школі від Британської Ради в Україні в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт

05 травня 2022 р. відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) зі спеціалізацією 016.02 Олігофренопедагогіка. Усі дипломні роботи допущено до захисту.