Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника

Найменування навчальних дисциплін, які викладатиме науково-педагогічний працівник у 2021-2022 н.р.

1 Опалюк О.М. кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Риторика, культура мовлення корекційного педагога; Інституційне забезпечення соціальної сфери; Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері; Практикум з профілактики емоційного вигорання корекційних педагогів; Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: ручної праці та образотворчої діяльності; ДВВС (Тренінг з профілактики емоційного вигорання корекційного педагога); Включення дітей з порушеннями розвитку в освітнє середовище; Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення; Основи психоконсультування та психотерапії; Навчальна пропедевтична волонтерська практика; Організація та зміст спеціальної психологічної допомоги.
2 Вержиховська О.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії; Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення; Спеціальна методика виховної роботи; Корекція розвитку мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями; Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності; Ігри в логопедичній роботі; Навчання дітей із затримкою психічного розвитку; Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами; Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами; Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами; Психологія спеціального виховання; Спеціальна методика дошкільного виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення.
3 Рудзевич І.Л., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Психологія; Основи наукових досліджень; Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: історії; Психолінгвістика.
4 Михальська Ю.А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності; Анатомія, фізіологія, патологія дітей з валеологією; Основи невро- та психопатології; Анатомія і фізіологія людини; Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення; Клініка інтелектуальних порушень; Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики.
5 Бугера Ю.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Альтернативна комунікація; Основи психоконсультування та психотерапії; Ігри в логопедичній роботі; Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності; Психогімнастика в роботі спеціального психолога; Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення; Діловодство корекційного педагога.