Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи
№ з/п Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника Найменування навчальних дисциплін, які викладатиме науково-педагогічний працівник у 2019-2020 н.р.
1 2 3
1. Вержиховська О.М., завідувач, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Психологія дитини з ЗПР; Навчання дітей із ЗПР в інклюзивних закладах; Спеціальна методика дошкільного виховання; Спеціальна методика виховної роботи; Спеціальна теорія і методика виховання
2. Рудзевич І.Л., доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Психологія; Основи наукових досліджень; Спеціальна методика історії
3. Грубляк В.В., доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики; Анатомія та еволюція нервової системи; Основи невро- та психопатології; Анатомія, фізіологія і патологія органів слуху та мовлення
4. Михальський А.В., доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент Клініка інтелектуальних порушень; Соціально-медичні основи здоров’я; Основи медичних знань, валеології та охорони здоров’я; Вікова фізіологія і валеологія
5. Михальська Ю.А., кандидат психологічних наук, асистент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення; Психофізіологія
6. Бугера Ю.Ю., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Ігри в логопедичній роботі; Психолінгвістика