Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові науково-педагогічного працівника

Найменування навчальних дисциплін, які викладатиме науково-педагогічний працівник у 2022-2023 н.р.

1

Опалюк О.М.

кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент

Включення дітей з порушеннями розвитку в освітнє середовище; Організація та зміст спеціальної психологічної допомоги; Інформаційні технології у спеціальній та інклюзивній освіті; Теорії мовленнєвої діяльності.
2

Вержиховська О.М. 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент

Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії; Фізична реабілітація осіб з порушеннями мовлення; Спеціальна методика виховної роботи; Корекція розвитку мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями; Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності; Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами.
3

Рудзевич І.Л. 

кандидат психологічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи, доцент

Психологія; Основи наукових досліджень; Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: історії.
4

Михальська Ю.А. 

кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності; Анатомія, фізіологія, патологія дітей з валеологією; Основи невро- та психопатології; Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення; Клініка інтелектуальних порушень; Основи нейрофізіології та неврології.
5

Бугера Ю.Ю. 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи

Альтернативна комунікація.