Мовленнєві та сенсорні системи та їх порушення

Навчання дітей  з затримкою психічного розвитку (Логопедія)

Навчання дітей з затримкою психічного розвитку (Олігофренопедагогіка)

Спеціальна методика виховної роботи

Спеціальна методика дошкільного  виховання дітей з тяжкими порушеннями мовлення

Основи наукових досліджень

Психологія

Психолінгвістика

Клініка інтелектуальних порушень

Сучасні комунікативні технології в соціальній сфері

Анатомія, фізіологія, патологія дітей з валеологією

Анатомія і фізіологія людини

Практикум з профілактики емоційного вигорання корекційних педагогів

Інституційне забезпечення соціальної сфери

Риторика, культура мовлення корекційного педагога

Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: ручної праці та образотворчої діяльності

Основи медичних знань та безпеки життєдіяльності

Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії (1 курс)

Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії (2 курс)

Фізична реабілітація осіб з вадами мовлення 

Психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з особливими освітніми потребами

Ігри в логопедичній роботі 

Психологія спеціального виховання (Олігофренопедагогіка)

Психологія спеціального виховання (Логопедія)

Дистанційне навчання дітей з особливими освітніми потребами

Корекція розвитку мовлення дітей з інтелектуальними порушеннями

Спеціальні методики навчання дітей з інтелектуальними порушеннями: історія

Альтернативна комунікація

Основи психоконсультування та психотерапії

Включення дітей з порушеннями розвитку в освітнє середовище

Організація та зміст спеціальної психологічної допомоги

Основи невро- та психопатології

Спеціальна методика виховної роботи

Виховна робота з дітьми в умовах інклюзії