Наукова робота із здобувачами вищої освіти

Наукові публікації здобувачів вищої освіти

 

Виконавець Тема статті Науковий керівник
1 Боровець Д.П. Своєрідність формування навичок комунікації у дітей з розладами аутичного спектру. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк
2 Бобер А.В. Особливості використання дидактичних ігор у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк
3 Біла О.Л. Особливості статево-рольової ідентичності дівчат-підлітків з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк
4 Чворсюк О.П. Виховання самостійності в іграх за правилами в старших дошкільників з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк
5 Радецька К.В.

 

 

Особливості формування основ образотворчої діяльності в дошкільників з синдромом Дауна. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Опалюк
6 Бугай К.Д. Передумови становлення індивідуального стилю трудової діяльності в молодших школярів з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
7 Злотніцька О.Д. Виховання культури людських взаємин у старшокласників з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
8 Маланчук Г.В. Корекція особистості підлітків з інтелектуальними порушеннями.

 

кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
9 Макарук О.А. Формування естетичної культури в молодших школярів з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
10 Олійник Т.А. Особливості корекції синдрому гіперактивності у дошкільників з порушеннями інтелекту. кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
11 Ченківська Є.І. Формування навичок спілкування у старших дошкільників з порушеннями інтелекту кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
12 Чорна В.С. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів з порушеннями інтелекту кандидат педагогічних наук, доцент О.М. Вержиховська
13 Клімова В.В. Особливості розвитку творчих здібностей у підлітків з порушеннями інтелекту. кандидат психологічних наук, доцент І.Л. Рудзевич
14 Матковська І.І. Особливості віктимної поведінки в підлітків з порушеннями інтелекту. кандидат психологічних наук, доцент І.Л. Рудзевич
15 Мелещук І.Л. Використання інноваційних технологій на уроках соціально-побутового орієнтування в молодших класах спеціальної школи. кандидат психологічних наук, доцент І.Л. Рудзевич
16 Проценко В.С.

 

Розвиток емоційної сфери в молодших школярів з порушеннями інтелекту засобами арт-терапії. кандидат психологічних наук, доцент І.Л. Рудзевич
17 Симака М.С. Підготовка дітей з порушеннями інтелекту старшого дошкільного та молодшого шкільного віку до опанування грамоти. кандидат психологічних наук, доцент І.Л. Рудзевич
18 Каліцун О.В.

 

Доцільність використання арттехнологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

кандидат психологічних наук, доцент Ю.Ю. Бугера
19 Лешун Г.І. Інноваційні форми і методи організації навчання дітей з інтелектуальними порушеннями у сучасному закладі спеціальної середньої освіти. кандидат психологічних наук, доцент Ю.Ю. Бугера
20 Тимчук Д.А. Особливості розвитку уяви у навчальному процесі молодших школярів з затримкою психічного розвитку. кандидат психологічних наук, доцент Ю.Ю. Бугера
21 Підгорний І. Основні положення методології дослідження проблеми формування компетентності соціальної рефлексії фахівців команди психолого-педагогічного супроводу. кандидат психологічних наук, доцент Ю.Ю. Бугера
22 Ямкова А. В. Особливості розвитку наочно-образного мислення у молодших школярів з інтелектуальними порушеннями. кандидат психологічних наук, доцент Ю.Ю. Бугера
23 Боярчук Т.М. Соціально-педагогічний патронаж сімей з дітьми з порушеннями інтелекту. кандидат психологічних наук, старший викладач Ю.А. Михальська
24 Журко Є.В. Особливості формування громадянської вихованості в молодших школярів з порушеннями інтелекту. кандидат психологічних наук, старший викладач Ю.А. Михальська
25 Костя Д.Т. Особливості рольової поведінки підлітків з порушеннями інтелекту в малій групі. кандидат психологічних наук, старший викладач Ю.А. Михальська
26 Стемпінський О.Є. Особливості засвоєння техніко-технологічних знань молодшими школярами з порушеннями інтелекту. кандидат психологічних наук, старший викладач Ю.А. Михальська