З 22 листопада по 31 грудня 2021 року кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Михальська Ю.А. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Бугера Ю.Ю. проходили науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) на тему «Досвід європейських країн щодо впровадження в систему підготовки педагогів і психологів нових форм організації та методів освіти» в обсязі 6 кредитів (180 годин).