Академічна доброчесність

З метою поширення інформації про академічну доброчесність проведена онлайн лекція-бесіда з викладачами факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи на тему «Відповідальність учасників освітнього процесу за академічну доброчесність» 06.06.2022р.

 

Популяризація поняття академічної доброчесності

Для популяризації та розуміння поняття академічної доброчесності проведений флешмоб із здобувачами вищої освіти факультету спеціальної освіти, психології та соціальної роботи на тему «Академічна доброчесність очима здобувачів вищої освіти» 26.05.2022р.

Онлайн-тренінг “Онлайн-інструменти для ефективної взаємодії учасників освітнього процесу”

Проєкт виконується в межах Програми вдосконалення викладання у вищій школі від Британської Ради в Україні в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України й Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Попередній захист дипломних робіт

05 травня 2022 р. відбувся попередній захист дипломних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти по кафедрі психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи за освітньо-професійною програмою Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка) зі спеціалізацією 016.02 Олігофренопедагогіка. Усі дипломні роботи допущено до захисту.

 

08 квітня 2022 року відбулася звітна конференція за підсумками проходження навчальної  пропедевтичної волонтерської практики в дошкільних закладах здобувачами вищої освіти групи KorL1-B20 спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). Під час відеозустрічі здобувачі вищої освіти відзвітували про виконання завдань практики та поділилися своїми враженнями про особливості професійної діяльності медичного персоналу, логопеда та психолога.

Слава Україні!

28 березня 2022 року відбулася настановна конференція з навчальної  пропедевтичної волонтерської практики в дошкільних закладах для здобувачів вищої освіти рівня бакалавр спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) групи KorL1- B20. Під час конференції здобувачі вищої освіти знайомилися з особливостями проходження практики, її метою і завданнями, змістом практичної діяльності, отримали вказівки щодо підготовки звітної документації та вимоги до її оформлення. Завдання практики було адаптовано до умов проходження в дистанційному форматі.

День єднання

Кафедра психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи та наші студенти приєднуються до відзначення нового для нашої держави свята –  Дня єднання для зміцнення “стійкості” українців на тлі зростання загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску на суспільну свідомість. 

З 22 листопада по 31 грудня 2021 року кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Михальська Ю.А. та кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психолого-медико-педагогічних основ корекційної роботи Бугера Ю.Ю. проходили науково-педагогічне стажування в Куявському університеті у Вроцлавеку (Республіка Польща) на тему «Досвід європейських країн щодо впровадження в систему підготовки педагогів і психологів нових форм організації та методів освіти» в обсязі 6 кредитів (180 годин).